×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Niğde Tarihi
Niğde Tarihi

NİĞDE KENT TARİHİ VE KÜLTÜR VARLIKLARI

Antik adı “NAHİTA”olarak geçen Niğde kentinde ele geçen buluntular M.Ö. 600 bin yıl öncesine dayanmaktadır. Yapılan kazılar, Niğde’de yerleşik yaşamın günümüzden 10 bin yıl öncesinde başladığını ve bu yaşamın kesintisiz olarak sürdüğünü göstermektedir. Asur ve Hitit yazılı belgeleri ile kazı çalışmalarında bölgenin M.Ö. 1800’den itibaren başlayarak 1000 yıl süreyle Hititlerin hâkimiyetinde kaldığı daha sonra M.Ö. 710’da Asurlulara ardından Frig’lere geçtiğini göstermiştir. M.Ö. 17 yılında Romalıların bölgeye gelişine kadar, Medler, Persler, İskender’in Helenistik Kapadokya Krallığı ve Bergama Krallığı bölgede yaşamıştır. M.S. 395 yılında Roma İmparatorluğu ikiye ayrılınca Niğde, Doğu Roma (Bizans) toprakları içinde kalmıştır. Türklerin (1071) Anadolu’ya gelişi ile başlayan Selçuklu Devleti egemenliği 1308 yılına dek sürmüştür. 1470 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun kesin hâkimiyetine giren bölge Cumhuriyet dönemine kadar gelmiştir.

Tarihin binlerce yıllık sürecine tanıklık eden Niğde ili, mimari yapıları, tarihi değerleri ve doğal güzellikleri ile Kapadokya bölgesinde bulunan önemli kültürel varlıklarıyla, kendine özgü özellikleriyle ülkemizin önemli illerinden biridir. Bu kültür varlıklarından başlıcaları aşağıda sunulmuştur.

Niğde Kalesi

MÖ 8. yy’da yapıldığı tahmin edilen kale, Selçuklular döneminde I.Alâeddin Keykubat tarafından, Osmanlı döneminde ise Sadrazam İshak Paşa tarafından 1740 yılında onarılmıştır. Kale dış kale ve kalın bir surla kuşatılan iç kaleden oluşmaktadır. Kentin bulunduğu tepeyi çevreleyen kale üç surla çevrilmiştir. Niğde Kalesi'nin eski burçlarından birinin üzerinde bugün Niğde'nin sembolü haline gelmiş olan saat kulesi bulunmaktadır.

Niğde Kalesi


Alaaddin Cami

Niğde Sancak Beyi Ziynettin Beşare tarafından 1223 yılında yaptırılmıştır. Orijinal özelliğini büyük ölçüde koruyarak günümüze kadar gelen cami, işlevini de sürdürmektedir. Düzgün kesme taştan yapılmış olan Alaaddin Cami, dikdörtgen plan şemasına sahip olup, mihrap önü üç kubbeli ve avlusuz plan tipine sahiptir. Caminin doğu taç kapısında mukarnas işlemelerin, güneş ışıklarının açısının bahar aylarında öğleye doğru uygun olduğunda bıraktığı gölge, “Taçlı Kadın Başı” figürünü ortaya çıkarmaktadır. Taşları işleyen ustanın sevdiği ve kavuşamadığı sevgilisini, aşkının bir sembolü olarak taşa işlediği rivayet edilir.

Alaaddin Cami


Sungur Bey Cami

İlhanlılar Döneminde Niğde Valisi olan Sungur Bey tarafından yaptırılan caminin inşa tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte minare kaidesinde yer alan vergi kitabesindeki 735/1335 yılı binanın tamamlanma yılı olarak kabul edilmektedir. Yapı harim, doğu ve kuzey cephelerde birer taçkapı ile doğu cephenin güney tarafına camiye bitişik yerleştirilen türbeden oluşmaktadır.

Sungur Bey Cami

Gümüşler Manastırı

Kapadokya bölgesindeki en büyük manastırlardan birisi olan Gümüşler Manastırı 1973 yılında arkeolojik sit alanı kabul edilmiştir. Geniş bir kaya kütlesi içine kazılmıştır. Kaya oyuğu şeklinde dört sütunu bulunan kilisenin duvarları fresklerle kaplıdır. Fresklerde Hz. İsa'nın doğumu, vaftiz edilmesi, kiliseye takdimi, Havariler ve Hıristiyanlığın ileri gelenlerini gösteren konular işlenmiştir. Kilisedeki fresklerin güçlü ve canlı anlatımları, barındırdığı yeraltı şehri, büyük mezarlık odası ve oldukça büyük kaya kütlesine kazılmış yerleşim birimleri ve savunma sistemleriyle birlikte döneminin önemli dini merkezlerinden birisidir. 


Gümüşler Manastırı

Tyana Ören Yeri ve Su Kemerleri

Niğde'nin Kemerhisar beldesinde bulunan Tyana Antik Kenti, kaynaklara göre M.Ö.1680 yılında kurulmuş ve günümüze kadar sürekli yerleşim görmüş bir höyüktür. Tyana'da toprak üstünde görülebilen tek kalıntı, şehire şimdiki adını da veren ve M.S. II-III. yy.'lara ait su kemerleridir. Şehrin 3 km. kadar doğusundaki kaynağında bir havuzda toplanan su, su kemerleri üzerindeki kanallarla kente ulaştırılmaktadır. Tyana Ören yeri I. II. ve III. derece arkeolojik sit alanı olarak koruma altına alınmıştır. Günümüzde ören yerinde yapılan bilimsel kazılar neticesinde çıkan eserler Niğde Müzesinde sergilenmektedir.


Tyana Su Kemerleri


Tyana Ören Yeri

Roma Havuzu

Niğde İli, Bor İlçesi, Bahçeli Kasabası kuzeyinde kasaba merkezine yaklaşık 3 km. mesafede yer almaktadır. Roma dönemi’nde Trojan ve Hadrian Dönemi’nde M.S. II. yy.’da inşa edilmiştir. Havuz düzgün kesme taş bloklarla inşa edilmiş, dikdörtgen planlı olup 65x22,5 m ölçülerindedir. Bu havuzda toplanan suyun Tyana şehir merkezine kemerlerle taşındığı bilinmektedir. Bu kemerlerin yaklaşık 2 kilometrelik kısmı toprak altında bulunmaktadır. Çeşitli onarımlardan geçmiş olan havuz, orijinal özelliğini büyük ölçüde korumaktadır. 

Roma Havuzu

Niğde ve Çevresinde Bulunan Kiliseler

Niğde merkez ve çevre yerleşimlerde çoğunluğu 19. yüzyılın ilk yarısına ait olmak üzere yirmi beş kilise bulunmaktadır. Bu kiliseler merkezde Konaklı ve Hasaköy’de olduğu gibi anıtsal boyutlu veya Torosların eteklerinde, kırsal yerleşmelerde olduğu gibi küçük ölçeklidir. Kilise yapıları bölgede 19. yüzyıldaki gayrimüslimlerin demografik dağılımı hakkında bilgi vermektedir.

Rum Kilisesi ve Hasaköy KilisesiKonaklı Kilisesi ve Hamamlı KilisesiGeleneksel Niğde Evleri

Niğde ili merkez Cullaz Sokak’ta, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Kadıoğlu Sokak’ta ve Songur Mahallesinde yer alan bu yapılar topluluğu Niğde kentindeki geleneksel Türk evi özelliklerini ayrıntılı bir biçimde yansıtmaktadır. Yapıların ana taşıyıcı elemanı olan duvarlar genelde ince yonu, kaba yonu ve moloz taştan inşa edilerek, duvar örgüsünde genellikle kum ve kireç karışımından oluşan harç kullanılmıştır. Genelinde duvarlarda ahşap hatıllara yer verilmiştir. Duvarların masifliği çeşitli sayıda pencerelerle giderilmeye çalışılmıştır. Örtü sistemi genelde ahşap tavan tekniği ile ya doğrudan duvarlara veya sivri kemerler yardımıyla taş veya mermer ve ahşap sütunlara taşıtılmıştır. Genel olarak zemin ve bir katlı olan yapıların geniş avluları bulunmaktadır.


Geleneksel Niğde Evleri


Metin ve fotoğraflar, “Niğde İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Kültür Varlıkları” bölümünden yararlanılarak hazırlanmıştır.

Daha fazla bilgi için bkz: https://nigde.ktb.gov.tr/TR-166028/nigde-kultur-varliklari.html