×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Kayseri Üniversitesi
Kayseri Üniversitesi

Üniversitemiz 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kurulmuştur. Üniversitemizde 5 fakülte, 1 enstitü, 11 meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Fakülteler; Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Develi Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi, Develi İslami İlimler Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’dir. Enstitü; Lisansüstü Eğitim Enstitüsüdür. Meslek Yüksekokulları; Bünyan Meslek Yüksekokulu, Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu, İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu, Yahyalı Meslek Yüksekokulu ve Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu’dur. Üniversitemiz faaliyetlerini merkezdeki 15 Temmuz Yerleşkesinde sürdürmektedir. Kayseri Üniversitesi, 8 yerleşkede 12.163 öğrencisi ve 225’i aşkın öğretim elemanı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 2021-2022 yılı itibariyle üniversitemizdeki uluslararası öğrenci sayısı ise 25’dir. Kayseri Üniversitesi, uygulama ve proje odaklı, iş dünyası ile bütünleşen, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan ve nitelikli insan gücünü yetiştirerek toplumsal fayda oluşturan bir üniversitedir.

MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültemiz 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü’nün, Üniversitemiz bünyesinde bölüm ve anabilim dalları açılması konusundaki teklifi 16.01.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Fakültemiz bünyesinde Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri açılmıştır. Ayrıca Mühendislik Temel Bilimleri Bölümünün açılması da 04/12/2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile uygun görülmüştür. Yazılım Mühendisliği Bölümünün açılması da 07.04.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile uygun görülmüştür. Fakültemizde 15 Öğretim Üyesi, 5 Araştırma Görevlisi ve 4 İdari personel bulunmaktadır. Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak, eğitim ve öğretim kalitesini geliştirerek, değişen koşullara uyumunu sağlayacak kurumsal kapasite ve kültür altyapısını oluşturarak, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak girişimci ve proje odaklı çalışmayı benimsemekteyiz.