×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Üniversitemiz, 11 Temmuz 1992 tarihinde Niğde Üniversitesi adı ile Selçuk Üniversitesine bağlı olarak Niğde’de eğitim faaliyetlerini sürdüren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Meslek Yüksekokulunu bünyesine alarak kurulmuştur. 7 Eylül 2016 tarihine kadar Niğde Üniversitesi adı ile faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu tarihten itibaren, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Türk Milletinin bekasına yönelik yapılan hain kalkışmayı önlemek için canını feda eden Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kahramanlığını ve adını gelecek nesillere taşıyabilmek, tarihe not düşmek amacıyla 6745 sayılı Kanun’un 20. maddesi gereğince, Ömer Halisdemir Üniversitesi adını almıştır. Üniversitemiz, 01 Temmuz 2017 tarihinde yayımlanan 7033 sayılı Kanun’un 24. maddesi gereğince ilimizin ismi ilave edilerek Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olmuştur.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 6 yerleşkede 23 bini aşkın öğrencisi ve 1000'i aşkın öğretim elemanı sayısı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 2021-2022 yılı itibariyle üniversitemizdeki uluslararası öğrenci sayısı 800'dür.

Üniversitemiz bünyesinde Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, İletişim Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tıp Fakültesi, Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi olmak üzere 13 fakültede lisans düzeyinde eğitim verilmektedir. Lisansüstü eğitim ise Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü olmak üzere 4 enstitüde devam etmektedir. Ayrıca 2 Yüksekokul ve 6 Meslek Yüksekokulu ile Türk Musikisi Devlet Konservatuarında da eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. 


GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2016 yılında kurulmuştur. Güzel Sanatlar Fakültesi; Resim, Tekstil ve Moda Tasarımı, Grafik Sanatlar, Fotoğraf, Sahne ve Görüntü Sanatları, Geleneksel Türk Sanatları, Endüstriyel Tasarım olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır. Resim Bölümü 2019-2020 eğitim- öğretim yılında yetenek sınavı ile öğrenci kabulüne başlamıştır. Resim Bölümü 1 doçent, 2 doktor öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisinden oluşan akademik kadroya sahiptir. Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü ise 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında lisans eğitimine başlamıştır. Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünde 3 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Fakültemiz eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra 2020 Aralık ayında yayın hayatına başlayan Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi (STAR), görsel sanatlar yarışmaları ve öğretim elemanlarının gerçekleştirdiği sergiler ile bölgenin sanatsal faaliyetlerini geliştirmeye katkıda bulunmaktadır.


MİMARLIK FAKÜLTESİ
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2010 yılında kurulmuştur. Mimarlık Fakültesi; Mimarlık Bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Peyzaj Mimarlığı Bölümü ve İç Mimarlık Bölümü'nden oluşmaktadır.
Mimarlık Bölümü, 2013-2014 Eğitim Öğretim dönemi itibariyle lisans eğitimine başlamıştır. Bölümün akademik kadrosu 1 Profesör, 1 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 8 Araştırma Görevlisi olmak üzere 13 öğretim elemanından oluşmaktadır. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2020-2021 Eğitim Öğretim dönemi itibariyle lisans eğitimine başlamıştır. Bölümün akademik kadrosu 1 Profesör, 2 Doçent, 1 Öğretim Üyesi ve 5 Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır. Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün akademik kadrosu 1 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır. İç Mimarlık Bölümünün akademik kadrosu 4 Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır.