×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Kayseri Tarihi
KAYSERİ, KENT TARİHİ VE KÜLTÜR VARLIKLARI

Kayseri Tarihi

Kayseri, bilinen 6000 yıllık tarihiyle, dünyanın en eski yerleşim ve medeniyet merkezlerinden biridir. Kültepe höyüğünde, Kalkolitik Devrinden, Roma Devrinin sonuna kadar yerleşimde bulunulmuştur. Erken Hitit Devrinde Kültepe, Kaniş Krallığının başşehri Kaniş ve Asurlu tüccarların Pazar yeri olan Karum’dan ibaret olan iki yerleşim alanından meydana geliyordu. Bölgenin ticari önemi bu devirde başlamış, günümüze kadar gelişerek ulaşmıştır. Bölge asırlarca çeşitli medeniyetlerin egemenliğinde kalmıştır. İlk yerleşim tarihinin kesin olarak bilinmemesine rağmen, Mazaka önemini bölge Frig idaresi altındayken kazanmıştır. Bugünkü Kayseri (Mazaka) şehri Kültepe’ye 22 km uzaklıktadır. Bölge İranlıların yönetimindeyken Mazaka Kapadokya’nın başkenti olmuş ve böylece İran kültürü etkisinde kalmış, asırlarca bu etki yöreye hakim olmuştur. Pers hakimiyeti altında olan Kayseri B. İskender’in ölümü ile birlikte Makedonya hakimiyetine girmiştir. Bölge Ariarethes III idaresindeyken Kapadokya Krallığı egemenliğine kavuşmuş, Mazaka ismi daha sonra Eusebeia olarak değiştirilmiştir. M.Ö. I. yy. da Kapadokya Roma’nın ili olmuştur. Kent, Doğu Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldığında önce Roma’nın sonra Bizans’ın payına düşmüştür. Daha sonraları ise önemli bir Hristiyanlık merkezi olmuştur. M.S. VI. yy. ortalarında Kayseri, Pers Sasani Kralı Şah Şapur tarafından zapt edilmiştir. VII. ve IX. yy.’larda Arap akınları ile karşılaşmış olan Kayseri, 1071 Malazgirt Zaferinden sonra İzzet Kılıçarslan II tarafından Türk topraklarına katılmış ve 1075’te kısa bir süre Danişmend Beyliği yönetimi altında kalmıştır. 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin ili olmuş ve resmen Kayseri diye adlandırılmıştır. Bugün modern Kayseri, esas yerleşim yeri olan Eskişehir veya eski Kayseri olarak bilinen Mazaka’nın 2 km kuzeyinde kurulmuştur. Bugün modern ve iyi düzenlenmiş bir sanayi şehri durumunda tarihi ve turistik yöreler bakımından zengin bir yerdedir.


Tarihi Eserler

Kültepe – Kaniş / Develi Gereme Harabeleri / Develi Fraktin Kaya Kabartması / İmamkulu Hitit Hiyeroglif Kitabesi / Roma Mezarı / Yeşilhisar Soğanlı Koyu Yılanlı Kilise /Soğanlı Geyikli Kilisesi / Soğanlı Karabaş Kilisesi / Soğanlı Tahtalı Kilise / Soğanlı Kubbeli Kilise / Başkoy Meryem Ana Manastırı / Felahiye Kepic Roma Mezarı /Tomarza Mezar Anıtları /Kurubel Kitabesi / Erdemli Kaya Kiliseleri / Kayseri Kalesi/ Talas Kuruköpru Su Kemeri /Gevher Nesibe Şifahanesi / Hunat Kulliyesi / Cami–i Kebir / Kapalı Carşı /Vezir Hanı /Bedesten /Pamuk Hanı / Kurşunlu Camii / Döner Kümbet / Emir (Melik) Gazi Türbesi / Zamantı Kalesi / Karatay Kervansarayı / Karatay Sultan Zaviyesi / Sultan Hanı Kervansarayı / İncesu Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi / Seyyid Burhaneddin Türbesi / Sahabiye Medresesi / Raşid Efendi Kütüphanesi / Şahruh Köprüsü / Tekgöz Köprüsü / Zeynel Abidin Turbesi / Şeyh Camii / Kayseri Saat Kulesi / Talas Panaya Rum Kilisesi / Develi Ulu Camii / Kayseri Lisesi / Hacı Kılıç Camii ve Medresesi / Koluk Camii ve Medresesi / Köşk Medrese Kümbeti / Tarihi Kayseri Mahallesi / Ağırnas Mimar Sinan Evi / Lala Paşa Camii / Hatıroğlu Camii / Hatuniye Medresesi / Han Camii / Cifte Kumbet / Avgunlu Medresesi / Kayseri Atatürk Müzesi / Emir Sultan Mescidi ve Türbesi / Battal Gazi Camii ve Kırkkızlar Türbesi / Kale Camii / Cıncıklı Camii / Ahi Evran Zaviyesi / Esma Hatun Türbesi / Sırcalı Kümbet/ Alaca Kümbet / Memleket Hastanesi / Surp Krikor Lusavoric Ermeni Kilisesi / Meryem Ana Kilisesi / Setenönü Hamamı / Kadı Hamamı / Sultan Hamamı / Talas Amerikan Koleji


Kayseri’nin Doğa Turizmi Değerleri

Erciyes Dağı /Yamaç Paraşütü /Su Sporları / Sultan Sazlığı Milli Parkı ve Ramsar Alanı / Aladağlar Milli Parkı /Kapuzbaşı Şelalesi /Yedigöller / Palas Tuzla Gölü /Zamantı Irmağı / Derebağ Şelalesi /Yeşilköy Şelaleleri /Hacer Ormanı/ Güvercinlikler / Dokuzpınar-Hürmetci Sazlığı / Kayseri Yeraltı Yerleşimleri /Kayseri Yürüyüş Rotaları / Kaplıcalar


(Detaylı bilgi için https://kayseri.ktb.gov.tr/TR-182985/anasayfa.html adresini ziyaret edebilirsiniz.