×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Bildirilerin Yayınlanması

Bilim ve Sanat Kurulu tavsiyesi ile seçilecek tam metin bildiriler, Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından yayınlanan Sosyal Bilimler Dergisi , Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin yayınladığı Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi (STAR)’nde ve Selçuk Üniversitesi’nin yayınladığı Tasarım, Planlama ve Estetik Araştırmaları Dergisi (DEPARCH)’nde hakem değerlendirmesine tabi tutularak yayınlanacaktır.

Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi:

https://dergipark.org.tr/tr/pub/kayusosder

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi STAR Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi:

https://dergipark.org.tr/tr/pub/stardergisi

Selçuk Üniversitesi DEPARCH Tasarım, Planlama ve Estetik Araştırmaları Dergisi:

https://deparch.selcuk.edu.tr


25 Şubat 2022 Cuma